ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

توریست های غار علیصدر از لطف کردن می گویند

به گزارش شبکه رادیویی ایران، توریست های غار علیصدر از فرهنگ لطف و محبت کشور خود می گویند.

1397/07/09
|
15:53

به گزارش شبکه رادیویی ایران، توریست های غار علیصدر از فرهنگ لطف و محبت کشور خود می گویند.
حسین معصومی تهیه کننده برنامه ایرانشهر گفت: موضوع ایرانشهر سه شنبه نهم مهر در خصوص لطف کردن است که گزارشگر همدان به غار علیصدر می رود و از توریست ها در مورد فرهنگ لطف کردن در کشور خود می پرسد.
معصومی افزود: مهران حبیبی هم در سطح شهر به سراغ مشاغل مختلف رفته و از لطف کردن در حرفه آنها می پرسد.
ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه بعد از خبر ساعت 17:00 با اجرای مهرناز فقیهی و منصور اسکندری از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایرانشهر