ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

خداحافظ صدای ماندگار

امروز رادیو در سوگ از دست دادن مرد بزرگی است .

1397/04/02
|
15:33

استاد صدرالدین شجره ، مرد بزرگی که با عشق در رادیو کار کرد.
برنامه ایرانشهر امروز در یک آیتم به مرور خاطرات این پیشکسوت می پردازد.
ایرانشهر از شنبه تا پنج شنبه بعد از خبر ساعت 19:00 از رادیو ایران پخش میشود.

دسترسی سریع
ایرانشهر