ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

خداحافظ صدای ماندگار

امروز رادیو در سوگ از دست دادن مرد بزرگی است .

1397/04/02
|
15:33

استاد صدرالدین شجره ، مرد بزرگی که با عشق در رادیو کار کرد.
برنامه ایرانشهر امروز در یک آیتم به مرور خاطرات این پیشکسوت می پردازد.
ایرانشهر از شنبه تا پنج شنبه بعد از خبر ساعت 19:00 از رادیو ایران پخش میشود.

دسترسی سریع
ایرانشهر