ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

راهكارهای استاد كمال هنمنشین برای آسان گرفتن

برنامه عصرگاهی «ایرانشهر» شنبه 9 اردیبهشت، با حضور استاد كمال همنشین از راه های آسان گرفتن زندگی می گوید.

1402/02/09
|
12:30
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، متین السادات فیروزی تهیه كننده این هفته برنامه «ایرانشهر» بیان كرد: این برنامه با زبان شوخی و مطایبه، موضوعات مختلف جامعه را مطرح می كند.
وی ادامه داد: همه ی ما در زندگی با مشكلاتی رو به رو می شویم كه گاهی از دسترس ما خارج هستند، اما هر چه بیشتر به مشكلات زندگی فكر كنید، بیشتر در آنها فرو خواهید رفت. اگر مشكلات زندگی را آسان بگیرید، بدون شك به راحتی از پس آنها برخواهید آمد

فیروزی افزود: استاد كمال همنشین در برنامه 9 اردیبهشت با زبان طنز از سخت نگرفتن در زندگی می گوید.
فیروزی در پایان دیگر بخش های «ایرانشهر» را معرفی كرد: چهارراه ایرانشهر به گزارشگری مهران حبیبی و بخش ایرانیار كه معرفی یكی از نقاط كشور توسط سارا شاكری از ایرانیاران رادیو ایران است.
گفتنی است «ایرانشهر» به تهیه كنندگی متین السادات فیروزی و اجرای مهرناز فقیهی و استاد كمال همنشین از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:00 از رادیو ایران پخش می شود

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
ایرانشهر