حوض نقره جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

رادیو ایران

حوض نقره

دستمزدهای هنگفت به سینمای ملی ضربه سنگینی وارد کرده است

امیر حسین شریفی تهیه کننده سینما در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

1397/10/12
|
07:10

به گزارش شبکه رادیویی ایران، امیر حسین شریفی تهیه کننده سینما در گفت و گو با برنامه «حوض نقره» درباره دستمزد بازیگران سینما گفت: در سال های اخیر سینمای ایران شاهد حضور تهیه کنندگان غیر حرفه ای بوده است. این تهیه کنندگان عامل ورود پول های کثیف به سینما شده اند.
وی در ادامه افزود: امروز میزان دستمزد برای یک بازیگر معمولی برای دو ماه به رقمی حدود 800 میلیون تومان رسیده است. این دستمزدهای بالا برای سینمای ایران دردی بزرگ است.
امیر حسین شریفی تهیه کننده سینما در بخش دیگر صحبت هایش به عامل این اتفاقات اشاره کرد و گفت: عدم یکپارچگی و هماهنگی میان صنف تهیه کنندگان علت و عامل اصلی این پدیده است. امیدوارم با یکدست شدن همه تهیه کنندگان رخدادهای اخیر پرچیده شود.

دسترسی سریع
حوض نقره