جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

دستگاه دیپلماسی ایران شاهد فصل نوینی از تحولات است

سفیر اسبق ایران گفت: قطر، ایران را مدافع خوبی برای خود در حفظ امنیت، توسعه و رونق اقتصادی می داند.

1400/12/03
|
17:01
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، عبدالله سهرابی سفیر اسبق ایران در قطر در برنامه «جهان سیاست» به بحث درباره روابط ایران با كشورهای همسایه پرداخت و گفت: با توجه به نگاه رییس جمهور و وزیر امور خارجه به كشورهای همسایه، امروز در دستگاه دیپلماسی ایران شاهد فصل نوینی از تحولات هستیم.

وی در ادامه به بحث شورای همكاری خلیج فارس پرداخت و گفت: قطر امروز به این جمع بندی و باور رسیده كه كشور قدرتمند و توانمندی نظیر ایران مدافع خوبی برای او در حفظ امنیت، توسعه و رونق اقتصادی است.

سفیر اسبق ایران در قطر بخش دیگر صحبت هایش را به مهم ترین ظرفیت های مغفول مانده سیاسی و اقتصادی این دو كشور اختصاص داد و گفت: با وجود نبود زیر ساخت های مناسب در توسعه روابط اقتصادی، بهم ریختگی در قوانین تجاری ایران و عدم ثبات در تصمیم گیری ها برای صادرات، روابط خوبی میان این دو كشور برقرار است.

برنامه «جهان سیاست» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
جهان سیاست