جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

جابجایی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران امید را در مردم زنده می كند

كمال اكبری كارشناس مسائل سیاسی گفت: حكم تنفیذ رییس جمهور تا زمانی كه در جهت موازین و قوانین كشور حركت كند معتبر است و هر گونه انحراف از اصول، تنفیذ را فاقد اعتبار می كند.

1400/05/13
|
11:23
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، كمال اكبری كارشناس مسائل سیاسی به اهمیت مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران پرداخت و گفت: طبق قانون اساسی رییس جمهور منتخب مردم پس از تایید و امضای حاكم اسلامی در مراسم تنفید مشروعیت پیدا می كند و به طور رسمی اختیارات بخش اجرایی كشور را بر عهده می گیرد.

وی اضافه كرد: حكم تنفیذ رییس جمهور تا زمانی كه در جهت موازین و قوانین كشور حركت كند معتبر است و هر گونه انحراف از اصول، تنفیذ را فاقد اعتبار می كند

برنامه جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
جهان سیاست