جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

همکاری همه جانبه ایران با کشورهای حاشیه خزر

محمود دهقان کارشناس مسائل بین الملل در برنامه جهان سیاست تاکید کرد: افزایش تعاملات کشورهای ساحلی خزر امنیت اقتصادی این منطقه را افزایش می دهد.

1398/05/23
|
10:29

نخستین مجمع اقتصادی خزر این هفته در ترکمنستان برگزار شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این نشست شرکت کرد.
برنامه «جهان سیاست» در خصوص این نشست با «محمود دهقان» کارشناس مسائل بین الملل گفت و گو کرد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، محمود دهقان در این گفت و گوی رادیویی درباره اهمیت دریای خزر گفت : امنیت دریایی خزر و حفظ شرایط محیط زیستی این منطقه از جمله مسائل مهم این حوزه است.
وی در ادامه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده از منابع بستر و زیر بستر این دریا افزود: جلسه های متعددی در این حوزه انجام شده است و پیش نویسی به مجلس هم ارسال شده است و بحث های حقوقی این مسئله مراحل نهایی را طی می کند.
این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران در این نشست ها حضور فعالی دارد و مفهوم همکاری همه جانبه را به همه نشان داده است.

برنامه جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
جهان سیاست