جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

پیام ایران برای منطقه صلح و دوستی است

سردار حمید سرخیلی سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم (ص) 12، در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

1397/10/02
|
13:10

مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم (ص) 12، نیروی زمینی سپاه روز شنبه یکم دی با شعار «نمایش اقتدار و امنیت پایدار در سایه وحدت ملی و ظرفیت سازی‌های نوین دفاعی » در منطقه عمومی خلیج فارس آغاز شد.
برای اطلاع بیشتر شنوندگان از جزئیات این خبر، برنامه «جهان سیاست» با سردار حمید سرخیلی سخنگوی این رزمایش گفت و گو کرد.
سردار حمید سرخیلی سخنگوی این رزمایش گفت: نیروی زمینی سپاه در رزمایش پیامبر اعظم (ص) تلاش می کند میزان برد عملیاتی خود را افزایش دهد. خوشبختانه در سال های اخیر در بخش های امنیت در مرزها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی در ادامه به توان بومی نظامی ایران پرداخت و گفت: پیام ایران برای مردم و دولتمردان منطقه پیام صلح و دوستی است و ما با هم افزایی بیشتر می توانیم امنیت را در سطح منطقه ایجاد کنیم.

دسترسی سریع
جهان سیاست