جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

دوران دفاع مقدس نقطه شروع پیشرفت های ایران در حوزه دفاعی بوده است

سردار عزیزی دلشاد مشاور عالی صنعتی وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه «جهان سیاست» صنعت دفاعی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی مورد تببین قرار می دهد.

1397/05/30
|
08:06

سردار عزیزی دلشاد مشاور عالی صنعتی وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه «جهان سیاست» صنعت دفاعی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی مورد تببین قرار می دهد.

دسترسی سریع
جهان سیاست