جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

این یک جنگ روانی است، در بعد داخلی آمریکا با مشکل روبروست

دکتر «محمود دهقان» کارشناس روابط بین الملل در برنامه «جهان سیاست» هدف آمریکا از تشکیل کارگروه اقدام علیه ایران را شرح و تبیین کرد.

1397/05/29
|
07:41

دکتر «محمود دهقان» کارشناس روابط بین الملل در برنامه «جهان سیاست» هدف آمریکا از تشکیل کارگروه اقدام علیه ایران را شرح و تبیین کرد.

دسترسی سریع
جهان سیاست