جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

از موضع گیری های اخیر باید استفاده بهینه کرد

دکتر محرابی کارشناس روابط بین الملل در برنامه «جهان سیاست» به موضع گیری های بی سابقه علیه آمریکا پرداخت.

1397/05/22
|
06:54

دکتر محرابی کارشناس روابط بین الملل در برنامه «جهان سیاست» به موضع گیری های بی سابقه علیه آمریکا پرداخت.

دسترسی سریع
جهان سیاست