سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

پایش آلاینده ها و نقش سازمان حفاظت محیط زیست

معاون دفتر پایش و نظارت سازمان حفاطت از محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست، پایش آلاینده ها را از طریق آزمایشگاه های معتمد انجام می دهد.

1398/05/16
|
15:32

به گزارش شبکه رادیویی ایران، معاون دفتر پایش و نظارت سازمان حفاطت از محیط زیست به برنامه «سیاره آبی» درباره آزمایش های معتمد برای پالایش آلایندگی ها گفت: از آنجا که فعالیت های تولیدی، خدماتی و زیربنایی انتشار آلودگی در محیط زیست انجام می شوند، صنایع کشور طبق قانون باید از راه های مختلف نظیر پساب، خروجی دودکش و ... آلایندگی های منابع نفتی خود را پایش کنند.
زهرا سمایی در ادامه با بیان اینکه پایش منابع نفتی از طریق آزمایشگاه های معتمد انجام می گیرد، افزود: کثرت و فراوانی صنایع در کشور، سازمان محیط زیست را در پایش آلاینده ها کمی با مشکل مواجه کرده است، برای حل این معضل، پایش آلاینده ها از طریق آزمایشگاه های معتمد انجام می شود.
برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سیاره آبی