سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

ماهی های خاوریار دریای خزر، وضعیت بحرانی دارند

رییس پژوهشکده علوم شیلات در گفت و گو با رادیو ایران گفت: اگرچه با کشورهای منطقه توافقات و همکاری هایی صورت گرفته است اما جدا از مناسبات دیپلماسی، موضوع انقراض گونه های خاوریار در سطح ملی و منطقه ای به نگاه جدی تر و ویژه تری نیاز دارد.

1397/10/01
|
10:27

به گزارش دکتر پور کاظمی رییس پژوهشکده علوم شیلات در گفت و گو با برنامه سیاره آبی درباره صید ماهیان در معرض انقراض گفت: در حالیکه در سال های 65 و 66 از حدود 3 هزار تن صید ماهی 300 تن متعلق به ایران بود، امروز به دلیل صید بی رویه، تخریب محل تخم ریزی و مهاجرت آنها به رودخانه ها، آلودگی ها، این روند صید شکل نزولی به خود گرفته است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه ماهی های خاوریار دریای خزر طی پنج سال گذشته دچار وضعیت بحرانی شده است. اگرچه برای حل این معضل با کشورهای منطقه توافقات و همکاری هایی صورت گرفته است اما جدا از این موارد و مناسبات دیپلماسی، این موضوع در سطح ملی و منطقه ای به نگاه جدی تر و ویژه تری نیازمند است.

دسترسی سریع
سیاره آبی