سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

کاهش پوشش سبز باعث تقویت گرمایش زمین می شود

دکتر محمد یزدی استاد علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در برنامه سیاره آبی رادیو ایران

1397/09/08
|
07:56

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر محمد یزدی استاد علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در برنامه سیاره آبی رادیو ایران درباره گرمایش زمین گفت :افزایش های گازهای گلخانه ای تاثیر زیادی در گرمایش زمین دارد.
وی در ادامه افزود : متاسفانه در تهران حدود 6 میلیون خودرو در روز تردد دارند و گاز گلخانه ای به محیط تزریق می کنند و گرما ایجاد می کند.
دکتر محمد یزدی همچنین گفت : یک عامل مهم دیگر در گرمایش زمین، فضای سبزی است که در زمین کم شده بویژه در ایران و در حقیقت جنگل ها نقش موثری در جذب گازه های گلخانه ای دارند اما شاهدیم که حجم پوشش جنگلی ما کم شده است.
و/م

دسترسی سریع
سیاره آبی