سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

میزان بارش ها در نیمه دوم سال شرایطی عادی دارد

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1397/08/14
|
11:05

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: مناطق غربی و جنوبی ایران که سال گذشته با خشکسالی روبرو بوده اند به نظر می رسد امسال پاییز و زمستان مطلوبی داشته باشند.
دکتر احد وظیفه در گفت و گو با برنامه «سیاره آبی» گفت: برآورد مدل های اقلیمی نشان می دهد میزان بارش ها در نیمه دوم سال شرایطی عادی دارد و مناطق غربی و جنوبی ایران که سال گذشته با خشکسالی روبرو بوده اند به نظر می رسد امسال پاییز و زمستان مطلوبی را داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه برای بخش های شرقی و جنوبی شرقی انتظار بارش های میانگین داریم، به بحث بارور سازی ابرها نیز اشاره کرد و افزود: باید گفت بارور سازی ابرها هنوز در مناطق شمالی انجام نشده و بارش ها همچنان به شکلی طبیعی صورت می پذیرد.

دسترسی سریع
سیاره آبی