سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

دریاچه مصنوعی تبریز مغایر با مصوبات ابلاغی است

فرهاد سرخوش رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در برنامه سیاره آبی از ساخت دریاچه مصنوعی در تبریز با توجه به بحران دریاچه ارومیه سخن گفت.

1397/06/10
|
11:47

فرهاد سرخوش رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در برنامه سیاره آبی از ساخت دریاچه مصنوعی در تبریز با توجه به بحران دریاچه ارومیه سخن گفت.

دسترسی سریع
سیاره آبی