سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

مدیر كل دفتر زیر ساخت دریایی سازمان محیط زیست پدیده کشند قرمز، یک موهبت الهی است

مهندس «داوود میرشکار» مدیر کل دفتر زیر ساخت دریایی سازمان محیط زیست، در برنامه «سیاره آبی» پدیده کشند قرمز در آب های خلیج فارس و دریای عمان را شرح داد.

1397/04/09
|
08:29

مهندس «داوود میرشکار» مدیر کل دفتر زیر ساخت دریایی سازمان محیط زیست، در برنامه «سیاره آبی» پدیده کشند قرمز در آب های خلیج فارس و دریای عمان را شرح داد.

دسترسی سریع
سیاره آبی