سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

حقابه تالاب گاو خونی مورد بی توجهی بوده است

مهندس دانیالی مدیر کل حفاظت استان اصفهان در برنامه «سیاره آبی» به بررسی وضعیت تالاب گاو خونی اصفهان پرداخت.

1397/03/14
|
06:16

مهندس دانیالی مدیر کل حفاظت استان اصفهان در برنامه «سیاره آبی» به بررسی وضعیت تالاب گاو خونی اصفهان پرداخت.

دسترسی سریع
سیاره آبی