سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

در شرایط فعلی ظرفیت مجاز مرتع حدود 37 میلیون واحد دامی است

مهندس «ابوالفضل یاوری»، » مدیر کل دفتر مراتع سازمان جنگل ها در برنامه «سیاره آبی به بحث بی رویه چرای دام و تاثیر آن بر مراتع پرداخت

1397/02/10
|
14:28

مهندس «ابوالفضل یاوری»، » مدیر کل دفتر مراتع سازمان جنگل ها در برنامه «سیاره آبی به بحث بی رویه چرای دام و تاثیر آن بر مراتع پرداخت

دسترسی سریع
سیاره آبی