سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

در ایران 42 ذخیره گاه جنگلی وجود دارد

مهندس خلعتبری مدیر کل دفتر جنگل کاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در برنامه ی «سیاره آبی» وضعیت درختان ذخیره گاهی را مورد بررسی قرار داد.

1397/02/01
|
10:18

مهندس خلعتبری مدیر کل دفتر جنگل کاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در برنامه ی «سیاره آبی» وضعیت درختان ذخیره گاهی را مورد بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
سیاره آبی