سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

بارش های استان حدود 45 درصد کاهش یافته است

مهندس رضا میرزایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در برنامه «سیاره آبی» دلایل خشک شدن مادیان رود استان لرستان را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

1397/01/29
|
07:41

مهندس رضا میرزایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در برنامه «سیاره آبی» دلایل خشک شدن مادیان رود استان لرستان را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

دسترسی سریع
سیاره آبی