سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

ارزیابی وضعیت دریاچه ارومیه در «سیاره آبی»

سیاره آبی در گفتگو با دکتر مسعود باقر زاده کریمی به وضعیت دریاچه ارومیه در سال 96 می پردازد.

1397/01/18
|
13:53

به گزارش شبکه رادیویی ایران دکتر مسعود باقر زاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در باره دریاچه ارومیه صحبت می کنند.
«سیاره آبی » ساعت 15:30 به تهیه کنندگی سیما پاتیمار از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سیاره آبی