سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختكاری در «سیاره آبی»

برنامه «سیاره آبی» دوشنبه 15 اسفند، همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختكاری با دكتر تفی شعبانیان
معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت و گو می كند.

1401/12/15
|
15:46
|

به گزارش شبكه رادیویی، سیما پاتیمار تهیه كننده «سیاره آبی» بیان كرد: منابع طبیعی، به مواد و منابعی گفته می شود كه به طور طبیعی به وجود می آید و انسان در پیدایش آنها نقشی ندارد.
وی ادامه داد: منابع طبیعی به دو قسمت تقسیم می شود:
1-منابع طبیعی غیرقابل تجدید كه پس از بهره برداری، مقدار آن كاهش می یابد و هیچ گاه به صورت اولیه برنمی گردد؛ مثل معادن و مخازن.
2. منابع طبیعی تجدید شونده كه در صورت مدیریت درست، پس از بهره برداری اصولی، قابلیت تجدید حیات دارند و به وضعیت اولیه برمی گردند؛ مانند جنگل ها و مراتع.
پاتیمار افزود: از آنجایی كه حفظ منابع طبیعی بسیار مهم است به بهانه روز درختكاری و آغاز هفته منابع طبیعی در برنامه با دكتر تفی شعبانیان معاون سازمان منابع طبیعی گفت و گو خواهیم كرد.
گفتنی است «سیاره آبی» به تهیه كنندگی سیما پاتیمار و با اجرای زهرا رحیمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
سیاره آبی