سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

موضوع نام آشنا و پرعارضه آلودگی هوا رویمیز «سیاره آبی»

برنامه «سیاره آبی» دوشنبه 12 دی ماه با حضور دكتر محسن ناصری رییس انجمن هوای پاك ازموضوع آلودگی هوا می گوید.

1401/10/12
|
15:25
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، آلودگی هوا یكی ازعوامل مهم تأثیرگذار بر سلامت بوده و بیشترین بار بیماریهای منتسب به عوامل خطرزای محیطی را به خود اختصاص داده است. آلودگی هوا پس از استعمال دخانیات، دومین عامل اصلی مرگ های ناشی از بیماریهای غیر واگیر محسوب میشود و با افزایش خطر ابتلاء به بیماریهای حاد و مزمن و مرگ در ارتباط است.
هوای سالم و پاك ضروری ترین نیاز هر انسانی برای زیستن است. از اینرو كیفیت هوائی كه تنفس میكنیم ازاهمیت ویژه ای برخوردار میگردد.
اثرات آلودگی هوا بر سلامت بشر نه تنها به صورت كاهش كیفیت زندگی، بلكه هم چنین به صورت افزایش هزینه های سلامت بر جامعه تأثیر میگذارد. آلودگی هوا از یك سو باعث افزایش مرگ و میر میشود و از سوی دیگر باعث افزایش بیماری میگردد
باتوجه به اهمیت این موضوع برنامه «سیاره آبی» دوشنبه 12 دی ماه با حضور دكتر محسن ناصری رییس انجمن هوای پاك از اهكارهای مقابله با آلودگی هوا می گوید.
«سیاره آبی» به تهیه كنندگی سیما پاتیمار و اجرای كیوان همتی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
سیاره آبی