بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

خروش جهانی علیه رژیم كودك‌كش صهیونیستی

برنامه «بحث روز» با حضور دكتر علیرضا سهرابی نور و دكتر ابوالفضل بابایی تحلیل گران مسائل غرب آسیا به تاثیر و انعكاس خروش جهانی علیه رژیم كودك‌كش صهیونیستی از ایتالیا، سوئیس تا فرانسه و انگلیس در بازدارندگی این جنایت می پردازد.

1402/08/08
|
10:58
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، فاطمه ربانی تهیه كننده «بحث روز» بیان كرد: الزاما نباید عرب یا مسلمان باشی تا درد فلسطین را بفهمی، همین كه انسان باشی كافی است تا شعله خشمت علیه این حجم از جنایت و نسل كشی توسط ماشین جنگی رژیم صهیونیستی، زبانه بكشد.

وی در ادامه بیان كرد: خبرها حاكی از آنست كه هزاران انسان به رغم تفاوت های ظاهری در مشی و تفكر در كشورهایشان به خیابان ها آمدند و صدای فریاد مردم غزه شدند؛ فریادی كه رژیم صهیونیستی می كوشد آن را خاموش كند.

ربانی افزود: شركت كنندگان برخی از این كشورها در این تظاهرات همدستی حقیرانه دولت های خود با رژیم صهیونیستی را محكوم كرده و آنها را در حمام خونی كه در غزه به راه افتاده است، سهیم دانستند.
تهیه كننده «بحث روز» بیان كرد: به همین منظور در برنامه میزبان دكتر علیرضا سهرابی نور و دكتر ابوالفضل بابایی تحلیل گران مسائل غرب آسیا خواهیم شد و پیرامون تاثیر و انعكاس خروش جهانی علیه رژیم كودك‌كش صهیونیستی از ایتالیا، سوئیس تا فرانسه و انگلیس در بازدارندگی این جنایت گفت و گو خواهیم كرد.


گفتنی است «بحث روز» به تهیه كنندگی فاطمه ربانی و اجرای محمدرضا قربانی دوشنبه ها ساعت 12:40 از رادیو ایران پخش می شود.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
بحث روز