بحث روز چهارشنبه از ساعت 11:45 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

بیانیه گام دوم انقلاب روی امواج رادیو ایران

برنامه «بحث روز» امروز،چهارشنبه 22 تیر، در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب به بررسی ولایت و مردم سالاری دینی كه از وظایف متقابل حاكمیت و مردم است تا مقایسه مدل مردم سالاری دینی با سایر نظام های سیاسی و اجتماعی جهان می پردازد.

1401/04/22
|
08:46
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، به مناسبت دهه ولایت و همزمان با چهارمین روز آن كه به عنوان روز «ولایت و مردم سالاری دینی» نام گذاری شده است؛ برنامه «بحث روز»، به تبیین جایگاه مردم سالاری دینی در اسلام و ابعاد مختلف رابطه ولایت با این مفهوم می پردازد.

فاطمه عبدالوند، سردبیر «بحث روز» با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ولایی در رسانه گفت:«نظر به اهمیت ساختارمردم سالاری دینی به عنوان نمونه ای برجسته از نظام های سیاسی و اجتماعی در جهان، قصد داریم در این برنامه با حضور دكتر سعید سعدی و دكتر یاسری، كارشناسان مسایل مذهبی به بررسی و تحلیل این موضوع در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب آن بپردازیم.

گفتنی است «بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمدرضا قربانی چهارشنبه ها ساعت 11:40 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
بحث روز