بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

پنجره واحد الكترونیك قوه قضائیه؛ امكانی برای دسترسی یك جا به همه خدمات قضایی

برنامه «بحث روز» چهارشنبه 8 تیر، رادیو ایران همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور مسئولین امر به بررسی این پنجره واحد، به عنوان مكانی برای دسترسی مردم به همه خدمات الكترونیك قضایی قوه قضائیه می پردازد.

1401/04/08
|
10:34
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، همزمان با هفته قوه قضاییه رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات این قوه از افزایش تعداد خدمات در پنجره واحد الكترونیك قضایی تا 24 خدمت خبر داد.
پس از اعلام اینكه خدمات پنجره واحد خدمات الكترونیك قضایی تا پایان تیرماه به 24 خدمت می رسد، سردبیر برنامه «بحث روز» از بررسی خدمات پنجره واحد الكترونیك قضایی در «بحث روز» خبر داد.
فاطمه عبدالوند با اشاره به اینكه ابلاغ الكترونیك قضایی، اطلاع از وضع پرونده، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از جمله خدمات پركاربرد این سامانه است بیان كرد: «بحث روز» چهارشنبه 8 تیر، با حضور دكتر محمد كاظمی فرد، رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دكتر جواد موحد، معاونت الكترونیك سازمان اطلاعات و فناوری و پیرامون موضوع طرح شده گفتگو خواهیم كرد و به پرسش های شنوندگان پاسخ می دهیم
گفتنی است «بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمدرضا قربانی چهارشنبه ها از ساعت 11:40 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
بحث روز