شناسا شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

شناسا

گرانی برخی خودروها در بازار

موضوعی که شناسا به آن می پردازد.

1396/03/16
|
13:34

شناسا عنوان برنامه ای از رادیو ایران است که شنبه تا سه شنبه هر هفته می کوشد تازه ترین رویدادهای ایران در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد واکاوی و کنکاش قرار دهد.
این برنامه که روزهای سه شنبه اختصاص به موضوعات اقتصادی دارد، این هفته گرانی برخی خودروها در بازار را در گفت و گو با موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو مورد بررسی قرار می دهد.
شناسا روز سه شنبه شانزدهم خرداد ساعت 15:30 به تهیه کنندگی عاطفه بنایی بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
شناسا