شناسا شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

شناسا

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

«شناسا» به نقش رسانه های غربی و معاند در انتخابات می پردازد.

1396/02/16
|
11:03

به گزارش شبکه رادیویی ایران شناسا با حضور جعفر قناد باشی کارشناس ارشد مسائل رسانه های خارجی به نقش رسانه های غربی و معاند در امر انتخابات می پردازد.
حسین نافذ عارفی تهیه کننده برنامه شناسای شنبه ها گفت: رسانه های غربی تلاش می کنند افکار عمومی مردم ایران را به سمت اهداف خود سوق می دهند و ما در این برنامه در حال اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه هستیم تا مردم فریب این رسانه های معاند را نخورند.
وی در ادامه افزود : اینکه این رسانه ها به فکر طراحی چه پروژه و القاء چه مسئله ای در امر انتخابات ایران هستند ازدیگر موضوعات این برنامه است.
شناسا امروز به تهیه کنندگی حسین نافذ عارفی و کارشناس مجری برنامه محمد رضا درویش ساعت 15:30 از گروه جامعه رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
شناسا