شناسا شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

شناسا

میز گرد رادیو ایران در انتخابات

امروز شناسا با حضور اساتید دانشگاه به تبیین اولویتهای کشور در چهار سال آینده و جایگاه رییس جمهور در تحقق این اهداف می پردازد.

1396/01/26
|
10:52

امروز شناسا با حضور اساتید دانشگاه به تبیین اولویتهای کشور در چهار سال آینده و جایگاه رییس جمهور در تحقق این اهداف می پردازد.
بحیرایی، مدیر گروه جامعه رادیو ایرا ن با اعلام این خبر گفت: شناسا در راستای ویژه برنامه هایی با دعوت از کارشناسان و اساتید به صورت میزگرد به بحث انتخابات می پردازد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران رضابحیرایی مدیر گروه جامعه این شبکه رادیویی ادامه داد: با توجه به شعارها و برنامه های انتخاباتی که کاندیداها اعلام می کنند ، شناسا در راستای کمک به انتخاب درست مردم در قالب ویژه برنامه هایی به روشنگری مخاطبین خود می پردازد.
شناسا امروز با حضور هادی ایمانی مدرس دانشگاه و کارشناسانی دیگر به تبیین اولویتهای کشور در چهار سال آینده و جایگاه رییس جمهور در تحقق این اهداف می پردازد.
شناسا با تهیه کنندگی حسین نافذ عارفی و گویندگی سعیدتوکلی ساعت 15:30 تا 16:10از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
شناسا