رویدادهای هفته جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رويدادهاي هفته

اطمینان به مردم برای جلوگیری از فساد اقتصادی

مهدی غنضفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران درباره بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به جوانان گفت : طهارت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی خیلی مهم است و بدون این رویکرد، رفاه و عدالت اجتماعی ایجاد نخواهد شد

1397/11/28
|
08:57

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ مهدی غنضفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران درباره بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به جوانان و تاکید ایشان بر طهارت اقتصادی گفت : مدتهاست که مردم نگران این موضوع هستند که فساد اقتصادی در چه سطحی وجود دارد و رهبر معظم انقلاب با استفاده از واژه طهارت اقتصادی، خط روشنی برای قوه قضائیه مشخص کردند که این قوه می تواند چارچوبی را مشخص کند و حد مرزهایی که مقام های سیاسی کشور نباید در حوزه اقتصادی تجاوز کنند را مشخص کند و مردم این اطمینان را داشته باشند که فساد شکل نمی گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه خیال مردم باید راحت باشد که عدالت و ظلم ستیزی وجود دارد ، افزود: نباید به تعدادی مصاحبه ها و همایش بسنده کرد و نباید این بیانیه را به فراموشی بسپاریم و باید هر کدام از فرازهای بیانیه توسط روسای سه قوه در دستور کار باشد و دستورالعمل اجرایی برای آنها تهیه کنند.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد :طهارت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی خیلی مهم است و بدون این رویکرد، رفاه و عدالت اجتماعی ایجاد نخواهد شد و نقش قوه قضائیه در این مسیر بسیار موردتوجه است.
برنامه رویدادهای هفته جمعه ساعت 14:30 با اجرای بابک مینایی از رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتر پخش می شود.

دسترسی سریع
رویدادهای هفته