رویدادهای هفته جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رويدادهاي هفته

به گفته رییس جمهور، ارز کافی برای تامین نیازها وجود دارد

برنامه «رویدادهای هفته» در بخش گزارش هفته در خصوص نوسانات بازار و عزم مسئولین برای رفع موانع موجود پرداخت

1397/04/10
|
08:27

برنامه «رویدادهای هفته» در بخش گزارش هفته در خصوص نوسانات بازار و عزم مسئولین برای رفع موانع موجود پرداخت

دسترسی سریع
رویدادهای هفته