رویدادهای هفته جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رويدادهاي هفته

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه

دکتر حسن هانی زاده در برنامه «رویدادهای هفته» برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه را مورد بررسی قرار داد.

1397/04/10
|
08:23

دکتر حسن هانی زاده در برنامه «رویدادهای هفته» برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه را مورد بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
رویدادهای هفته