رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

در آلرژی های پوستی، یک نسخه کلی وجود ندارد

دکتر «منصور نصیری کاشانی» متخصص پوست و مو و معاون پژوهش انجمن پوست ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1396/04/17
|
10:25

دکتر «منصور نصیری کاشانی» متخصص پوست و مو و معاون پژوهش انجمن پوست ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت: آلرژی های پوستی در هر منطقه یکسان نیست و بسته به موازات آلرژن های صنعتی و طبیعی و گیاهی با یکدیگر متفاوت می شود.
دکتر «منصور نصیری کاشانی» متخصص پوست و مو و معاون پژوهش انجمن پوست ایران؛ در گفت و گو با برنامه رهاورد رادیو ایران به حساسیت های پوستی اشاره کرد و در این باره گفت: آلرژی های پوستی از بیمارهایی هستند که بار اجتماعی زیادی در جامعه دارد. در این نوع بیماری مواد تحریک کننده ای در تماس با پوست هستند. این تماس یا از طریق تحریک و یا آنکه در اثر تغییرات در سیستم دفاعی بدن (آلرژی) به وجود می آید.
معاون پژوهش انجمن پوست ایران در بخش دیگر سخنانش به آلرژی های تحریکی اشاره کرد و در این باره گفت: این نوع آلرژی که شایع ترین بیماری ها است و 80 در صد آلرژی پوستی را تشکیل می دهد بواسطه استفاده از شوینده های بسیار قلیایی یا مواد اسیدی به کاررفته شده در محیط کار به وجود می آید. نکته مهمی که در این باره می توان گفت که آلرژی های پوستی در هر منطقه یکسان نیست و بسته به موازات آلرژن های صنعتی و طبیعی و گیاهی با یکدیگر متفاوت می شود.

دسترسی سریع
رهاورد