رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

دخانیات، عامل مهم در بروز سرطان

رییس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: جمعیت ایران به سمت سالمند شدن پیش می رود و همین اتفاق میزان مبتلایان به سرطان را در دو دهه آینده دو برابر افزایش خواهد داد.

1398/04/12
|
13:36

دکتر مطلق رییس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با برنامه رهاورد رادیو ایران به بیماری سرطان اشاره کرد و گفت: از آنجا که 50 درصد از سرطان ها درمان پذیر هستند، آگاهی و ضرورت شناخت این بیماری، نیاز مبرم و ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه طی دو دهه آینده بیماری سرطان افزایش قابل ملاحظه ای در جهان خواهد داشت، افزود: جمعیت ایران به سمت سالمند شدن پیش می رود و همین اتفاق میزان مبتلایان به سرطان را در دو دهه آینده دو برابر افزایش خواهد داد.
برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.
در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
رهاورد