رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

نقش باورنکردنی زباله در تولید سیمان

شاهرخ افشار وحید کارشناس مدیریت پسماند در گفت و گو با رادیو ایران گفت: با 10 درصد جایگزینی زباله، می توان سالانه تا 700 میلیون مترمعکب درمصرف گاز صرفه جویی کرد.

1398/04/11
|
15:40

به گزارش شبکه رادیویی ایران، شاهرخ افشار وحید کارشناس مدیریت پسماند در گفت و گو با برنامه رهاورد رادیو ایران به بحث مدیریت پسماند و استفاده از زباله ها در صنایع بزرگ پرداخت و گفت: طرح استفاده از زباله ها در صنایع بزرگ به جای سوخت در اروپا کمی سابقه طولانی تر دارد و در ایران به تازگی شکل گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه می توان از زباله به عنوان سوختی برای تولید سیمان استفاده کرد افزود: در حال حاضر به ازای هر تن سیمان در کشور حدود 100 مترمکعب گاز مصرف می شود، با 10 درصد جایگزینی زباله، می توان سالانه تا 700 میلیون مترمعکب درمصرف گاز صرفه جویی کرد.
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
رهاورد