رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

هزینه تحصیل آموزش از راه دور اندک است

مسئول آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحث آموزش از راه دور اطلاع رسانی دقیقی انجام نمی شود بسیاری از مردم با این روش آموزشی چندان آشنا نیستند.

1398/03/11
|
08:28

شاهمرادی مسئول آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رهاورد گفت: امروز در کشور در بحث آموزش از راه دور اطلاع رسانی دقیقی انجام نمی شود، بسیاری از مردم با این روش آموزشی چندان آشنا نیستند.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت آموزش پرورش با این اقدام امکان ادامه تحصیل را فراهم ساخته است، گفت: همه کسانی که دوره ابتدایی را به پایان رسانده اند، می توانند از طریق پورتال آموزش و پرورش با مراکز آموزش از راه دوره آشنا شوند و با انتخاب نزدیکترین واحد آموزشی و ثبت نام در آن ادامه تحصیل خود را انجام دهند.
برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.
در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
رهاورد