رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

چقدر محصولات ارگانیک در سلامت انسان تاثیر دارند؟

رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان در برنامه رهاورد رادیو ایران در این خصوص می گوید

1396/12/02
|
07:53

موضوع: اهمیت محصولات ارگانیگ در حفظ سلامت انسان
کارشناس: رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان

دسترسی سریع
رهاورد