صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان در برنامه رهاورد رادیو ایران در این خصوص می گوید

موضوع: اهمیت محصولات ارگانیگ در حفظ سلامت انسان
کارشناس: رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان

مرتبط با این خبر

  • نقشه سه بعدی از سر نوزاد برای اولین بار در ایران طراحی شد

  • نسخه های گیاهی که در فضای مجازی تبلیغ می شود !!!

  • زیست فناوری در دنیای نوین، نقش مهمی ایفا می کند

  • انرژی های تجدید پذیر همیشه در دسترس هستند

  • در آلرژی های پوستی، یک نسخه کلی وجود ندارد