رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

نقشه سه بعدی از سر نوزاد برای اولین بار در ایران طراحی شد

دکتر حمید ابریشمی مقدم متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه در برنامه رهاورد رادیو ایران توضیح می دهد

1396/11/24
|
09:42

موضوع: حملات صرعی در نوزادان
کارشناس: دکتر حمید ابریشمی مقدم متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه

دسترسی سریع
رهاورد