رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

نسخه های گیاهی که در فضای مجازی تبلیغ می شود !!!

رادیو ایران در برنامه «رهاورد» از معتبر نبودن نسخه های گیاهی که در فضای مجازی تبلیغ می شود ،صحبت می کند.

1396/09/21
|
14:53

به گزارش شبکه رادیویی ایران دکتر فراز مجیب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد سندیت نداشتن نسخه های گیاهی که در فضای مجازی تبلیغ می شود صحبت می کند .
«رهاورد» فردا به تهیه کنندگی راضیه حسینعلی و گویندگی زهرا رحیمی ساعت 12:15 از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
رهاورد