رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

انرژی های تجدید پذیر همیشه در دسترس هستند

نائب رییس کمسیون انرژی مجلس در گفت و گو با رادیو ایران گفت: انرژی خورشید به دلیل آنکه ارزان و پاک می باشد بیشتر کشورهای دنیا امروزه به دنبال استفاده بهینه از آن هستند.

1396/07/29
|
09:40

نائب رییس کمسیون انرژی مجلس در گفت و گو با رادیو ایران گفت: انرژی خورشید به دلیل آنکه ارزان و پاک می باشد بیشتر کشورهای دنیا امروزه به دنبال استفاده بهینه از آن هستند.
هدایت اله خادمی نائب رییس کمسیون انرژی مجلس در گفت و گو با برنامه ی «رهاورد» رادیو ایران به بحث انرژی های تجدید پذیر و نقش آن در اشتغال زایی پرداخت و گفت: انرژی های نو که از جمله آن می توان به انرژی باد و خورشید اشاره کرد؛ شامل دارایی های همیشه ماندنی هستند که هیچ وقت به پایان نمی رسد. این نوع انرژی ها ضمن آنکه همیشه در دسترس هستند باعث آلودگی های محیط زیستی و اشتغال زایی نیز نمی شود...

دسترسی سریع
رهاورد