رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

روز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی در «رهاورد»

برنامه «رهاورد» 15 فروردین روز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی پیرامون این موضوع گفت و گو می كند.

1403/01/15
|
10:36
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اهمیت منابع و ذخایر ژنتیكی و زیستی كشور به عنوان سرمایه عظیم ملی و ركن اصلی تحقیقات و پژوهش ها و بالطبع پیشرفت ها در حوزه های مختلف بیولوژی و بیوتكنولوژی و خصوصا بهره برداری از این ثروت در زمینه های مهمی مانند امنیت اقتصادی، امنیت سلامت و امنیت غذایی بر متخصصان و سیاستگذاران پوشیده نیست.

مریم بانو فطرتی تهیه كننده برنامه «رهاورد» بیان كرد: با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف، تنوع زیستی بسیار غنی (گیاهی، جانوری، میكرو ارگانیسم و....) كه در اكوسیستم خشكی و آبی كشور وجود دارد، این پتانسیل و توانایی بالقوه برای كشور ایجاد شده كه شناسایی، ثبت، حفاظت، ذخیره سازی و ارائه خدمات مرتبط با این ثروت ملی جهت بهره برداری علمی، پژوهشی و اقتصادی از ضرورت های استراتژیك جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به بهانه این روز با دكتر رضا آذربایجانی معاون علمی و فنی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران، دكتر مهدی مشتاقی نیكو عضو هیئت علمی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران، دكتر عبدالرضا دانشور آملی؛ مدیر بانك سلول‌های انسانی و جانوری مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران، دكتر الیاس آریاكیا، مدیر بانك گیاهی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران و دكتر سجاد صاریخان عضو هیئت علمی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران گفت و گو خواهیم كرد.

گفتنی است «رهاورد» به تهیه كنندگی مریم بانو فطرتی چهارشنبه 15 فروردین ساعت 13:30 از رادیو ایران تقدیم می شود.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
رهاورد