پلاک هشت شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

پویش من یک پرستارم ریشه در سبک زندگی دارد

معاون فرهنگی و پژوهشی سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس گفت: پویش من یک پرستارم به دنبال آموزش مهارت های عمومی و تخصصی به یکی از اعضای خانواده در هنگام بحران است

1399/03/26
|
09:25

دکتر شادی معاون فرهنگی و پژوهشی سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس در برنامه پلاک هشت درباره پویش مردمی من یک پرستارم گفت: پویش مردمی من یک پرستارم در راستای فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل نهضت عمومی سلامت مردم به وجود آمده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در پویش من یک پرستارم ، هر خانه باید یک پرستار را در خود تربیت کند، افزود: سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس با ارائه این طرح به دنبال آموزش مهارت های عمومی و تخصصی به یکی از اعضای خانواده در هنگام بحران است.
برنامه پلاک هشت شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
پلاک 8