پلاک هشت شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

روحیه میهن پرستی هنوز هم در میان جوانان وجود دارد

معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دوران دفاع مقدس در گفت و گو با رادیو ایران گفت: نگاه به گذشته داشتن همواره نقشه راه را برای آینده ترسیم می کند.

1397/07/02
|
09:30

معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دوران دفاع مقدس در گفت و گو با رادیو ایران گفت: نگاه به گذشته داشتن همواره نقشه راه را برای آینده ترسیم می کند.
دکتر زهرا کوهساری معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دوران دفاع مقدس در گفت و گو با برنامه «پلاک 8» رادیو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا و به چه علت پس از گذشت 38 سال از دوران دفاع مقدس، همچنان باید از آن روزها نوشت و خواند و سرود؛ گفت: سخن گفتن از دفاع مقدس بیان نوعی سلوک فردی، خانوادگی، اجتماعی است و به نوعی سبکی از زندگی که همواره بدان نیازمندیم را برایمان معرفی می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه نگاه به گذشته داشتن همواره نقشه راه را برای آینده ترسیم می کند؛ افزود: اگرچه قدرت های بین المللی جنگ هشت ساله را برای تضعیف انقلاب اسلامی و ملت ایران به راه انداختند اما جوانان شجاع و با ایمان و دارای روحیه وطن پرستی به سوی جبهه های نبرد رفتند و برای کشور حماسه ای عظیم آفریند؛ اگر امروز پس از گذشت 4 دهه همچنان از آن روزها سخن می گوییم به آن دلیل است که هنوز هم در میان جوانان روحیه میهن پرستی وجود دارد.

دسترسی سریع
پلاک 8