صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 11:15 به مدت 15

برنامه «سیری در تاریخ معاصر ایران » رادیو ایران، 28 اردیبهشت به موضوع انتخابات در آمریکا می‌پردازد.

برنامه «سیری در تاریخ معاصر ایران » رادیو ایران، 28 اردیبهشت به موضوع انتخابات در آمریکا می‌پردازد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران ،سعید سلیمانی تهیه کننده برنامه «سیری در تاریخ معاصر» گفت: این هفته علی پیری طهرانبندمجری کارشناس برنامه در گفتگو با دکتر منصوری، ضمن بررسی سیاست آمریکا در ایران به علل روی کار آمدن دولت شریف امامی نیز می پردازد
«سیری در تاریخ معاصر ایران» پنج شنبه 14 اردیبهشت ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • روایت دو برنامه تاریخی در رادیو ایران

  • روایت دو برنامه تاریخی در رادیو ایران

  • روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

  • مثلث یهودی ،بهایی و انگلیسی در« تاریخ معاصر ایران »

  • نگاه «سیری در تاریخ معاصر ایران» به فلسفه حج

  • سقوط دولت نظامی ارتشبد غلامرضا از هاری در «سیری در تاریخ معاصر ایران

  • نگاه آمریکا به ایران در «سیری در تاریخ معاصر ایران»