صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

«سیری در تاریخ معاصر» با حضور دکتر جواد منصوری و اجرای علی پیری طهرانبند ؛ به موضوع کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران و اصل 4 ترومن می پردازد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران «سیری در تاریخ معاصر» با حضور دکتر جواد منصوری و اجرای علی پیری طهرانبند ؛ به موضوع کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران و اصل 4 ترومن می پردازد.
همچنین «روی دیگر تاریخ» به روایت خسرو معتضد به موضوع " ارسال سفیران ناپلئون به دربار ایران و قدرت های موجود در آن زمان " می پردازد.
«سیری در تاریخ معاصر» پنج شنبه ساعت 11:28 و «روی دیگر تاریخ » جمعه ها ساعت 19 به تهیه کنندگی سعید سلیمانی پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • روایت دو برنامه تاریخی در رادیو ایران

  • روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

  • مثلث یهودی ،بهایی و انگلیسی در« تاریخ معاصر ایران »

  • نگاه «سیری در تاریخ معاصر ایران» به فلسفه حج

  • سقوط دولت نظامی ارتشبد غلامرضا از هاری در «سیری در تاریخ معاصر ایران

  • نگاه آمریکا به ایران در «سیری در تاریخ معاصر ایران»

  • سیری در تاریخ معاصر به انتخابات آمریکا می پردازد