سیری در تاریخ معاصر ایران پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

رادیو ایران

سیری در تاریخ معاصر

روایت دو برنامه تاریخی در رادیو ایران

سیاست گذاری های کلان آمریکا در خاورمیانه ،موقعیت راهبردی ایران و ماهیت سیاسی استعماری آمریکا در برنامه «سیری در تاریخ معاصر» بیان می شود.

1396/10/27
|
11:12

به گزارش شبکه رادیویی ایران :سیاست گذاری های کلان آمریکا در خاورمیانه ،موقعیت راهبردی ایران و ماهیت سیاسی استعماری آمریکا در برنامه «سیری در تاریخ معاصر» بیان می شود.
«سیری در تاریخ معاصر»پنج شنبه بیست و هشتم دی ماه ساعت 11:28 به تهیه کنندگی سعید سلیمانی ،کارشناس مجری علی طهرانبند و کارشناسی دکتر جواد منصوری پخش می شود.
در برنامه «روی دیگر تاریخ » استاد خسرو معتضد به عهد نامه فین کن اشتاین می پردازد.
این برنامه جمعه ها ساعت 19 به تهیه کنندگی سعید سلیمانی پخش می شود.

دسترسی سریع
سیری در تاریخ معاصر