سیری در تاریخ معاصر ایران پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

رادیو ایران

سیری در تاریخ معاصر

روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

برنامه «سیری در تاریخ معاصر ایران » رادیو ایران به مناسبات ایران و آـمریکا پس از جنگ جهانی دوم می پردازد.

1396/09/28
|
15:14

برنامه «سیری در تاریخ معاصر ایران » رادیو ایران به مناسبات ایران و آـمریکا پس از جنگ جهانی دوم می پردازد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران«سیری در تاریخ معاصرایران» به تهیه کنندگی سعید سلیمانی ، با اجرای علی پیری طهرانبند و کارشناسی دکتر جواد منصوری پنج شنبه 30 آذر ساعت 11:15 از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سیری در تاریخ معاصر