سیری در تاریخ معاصر ایران پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

رادیو ایران

سیری در تاریخ معاصر

مثلث یهودی ،بهایی و انگلیسی در« تاریخ معاصر ایران »

برنامه «سیری در تاریخ معاصر ایران » رادیو ایران پنج شنبه 20 مهر ماه به نقش بهاییت در رابطه ایران با آمریکا می‌پردازد.

1396/07/19
|
10:11

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ آمریکاییان که در واقع همان انگلیسی های مهاجر به قاره جدید بودند ؛ برای ایجاد روابط با ایران در عهد قاجاریه از عناصر بهایی استفاده کردند .بعدها در زمان پهلوی نیز بهاییان واسطه بین دو دولت ایران و آمریکا بودند. همچنین آمریکا برای کسب اخبار از وضعیت ایران از عناصر فرقه بهائیت بهره می جست.در واقع می توان گفت روابط ایران و آمریکا را یک مثلث انگلیسی ، یهودی و بهایی مدیریت می کرد.
«سیری در تاریخ معاصرایران» به تهیه کنندگی سعید سلیمانی ، و اجرای علی پیری طهرانبند ،کارشناسی دکتر جواد منصوری پنج شنبه ساعت 11:15 از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سیری در تاریخ معاصر