خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

مردم و دولت ها همپای یکدیگر در هنگام وقوع بحران

معاون سازمان مدیریت بحران کشور در گفت و گو با رادیو ایران گفت: کشورمان در بخش آموزش مردم و اقدامات دستگاه های اجرایی همچنان با ضعف ها و کاستی هایی مواجه است.

1398/01/17
|
11:12

دکتر محمد فرید لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور به بحث آموزش مدیریت بحران در حوزه خانواده پرداخت و در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران گفت: پیش از وقوع رخدادهایی چون سیل و زلزله در کنار فعالیت های نهادهای دولتی و غیر دولتی مردم می توانند در مدیریت بحران نقش مهمی ایفا کنند به شرط اینکه آموزش های لازم را در این زمینه دیده باشند.
وی در ادامه به فعالیت های دیگر کشورها در هنگام وقوع بحران اشاره کرد و افزود: در حالی که در بسیاری از کشورها زیر ساخت ها و قوانین مدونی تدوین شده و مردم و دولت ها در زمان وقوع چنین حوادثی خود را موظف به رعایت آن می دانند و تعهدات خود را نسبت به شهر و شهروند انجام می دهند، کشورمان در بخش آموزش مردم و اقدامات دستگاه های اجرایی همچنان با ضعف ها و کاستی هایی مواجه است.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور بخش دیگر صحبت هایش را به اقدامات مردم جهت کاهش خطرات ناشی از بلایای طبیعی نیز اختصاص داد و افزود: مردم پیش از وقوع بحران با شناسایی مکان هایی از ساختمان محل سکونت خود و انجام یکسری اقدامات می توانند تا حد ممکن جان خود را از مرگ نجات دهند.
برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

دسترسی سریع
خانه و خانواده